1. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok
 2. dra sig

  dra` sig äv. dra`ga sig verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it
  Svensk ordbok
 3. dra med sig

  dra me´d sig äv. draga me´d sig verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it
  Svensk ordbok
 4. förundra sig

  förun´dra sig verb förundrade förundrat ORDLED: för-undr-ar SUBST.: förundrande; förundran
  Svensk ordbok
 5. chosa sig

  chosa sig [ʃå`-] verb chosade chosat ORDLED: chos-ar SUBST.: chosande
  Svensk ordbok
 6. ändra sig

  än`dra sig verb ändrade ändrat ORDLED: ändr-ar
  Svensk ordbok
 7. ägna sig

  ägna sig [äŋ`na] verb ägnade ägnat ORDLED: ägn-ar
  Svensk ordbok
 8. fjädra sig

  fjä`dra sig verb fjädrade fjädrat ORDLED: fjädr-ar SUBST.: fjädrande
  Svensk ordbok
 9. tilldra sig

  till`dra sig äv. till`draga sig verb tilldrog tilldragit, pres. tilldrar äv. tilldrager ORDLED: till--drag-it SUBST.: tilldragelse (till 2)
  Svensk ordbok
 10. förundra

  förun´dra verb ~de ~t ORDLED: för-undr-ar SUBST.: förundrande; förundran
  Svensk ordbok