1. förnedra

  förne´dra verb ~de ~t ORDLED: för-nedr-ar SUBST.: förnedrande, förnedring
  Svensk ordbok
 2. fördra

  fördra´ äv. fördra´ga verb fördrog fördragit fördragen fördragna, pres. fördrar äv. fördrager ORDLED: för-drag-it SUBST.: fördragande; fördrag
  Svensk ordbok
 3. förhala

  förha´la verb ~de ~t ORDLED: för-hal-ar SUBST.: förhalande, förhalning
  Svensk ordbok
 4. förstånd

  förstån´d subst. ~et ORDLED: för-stånd-et
  Svensk ordbok
 5. dra till

  dra till´ äv. draga till´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it
  Svensk ordbok
 6. dra på sig

  dra på´ sig äv. draga på´ sig verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it
  Svensk ordbok
 7. dra på

  dra på´ äv. draga på´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: pådrag
  Svensk ordbok
 8. dra över

  dra ö´ver äv. draga ö´ver verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: överdragande; överdrag
  Svensk ordbok
 9. dra ut

  dra u´t äv. draga u´t verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: utdragande, utdragning
  Svensk ordbok
 10. dra upp

  dra upp´ äv. draga upp´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: uppdragande, uppdragning
  Svensk ordbok