1. dra av

  dra a´v äv. draga a´v verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: avdragande, avdragning; avdrag
  Svensk ordbok
 2. dra igång

  dra igång´ äv. draga igång´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it i--gång SUBST.: igångdragande, igångdragning
  Svensk ordbok
 3. dra in

  dra in´ äv. draga in´ verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it SUBST.: indragande, indragning
  Svensk ordbok
 4. dra ifrån

  dra ifrå´n äv. draga ifrå´n verb drog dragit, pres. drar ORDLED: drag-it i--från SUBST.: ifråndragande, ifråndragning (till 1)
  Svensk ordbok
 5. reträtt

  reträtt´ subst. ~en ~er ORDLED: re-trätt-en
  Svensk ordbok
 6. utnyttja

  u`tnyttja verb ~de ~t ORDLED: ut--nyttj-ar SUBST.: utnyttjande, utnyttjning
  Svensk ordbok
 7. hala

  ha`la verb ~de ~t ORDLED: hal-ar SUBST.: halande, halning
  Svensk ordbok
 8. uppmärksamhet

  upp`märksamhet subst. ~en ORDLED: upp--märk-sam-het-en
  Svensk ordbok
 9. lägga ihop

  lägga iho´p verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er i--hop SUBST.: ihopläggande, ihopläggning
  Svensk ordbok
 10. blåställ

  blå`ställ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blå--ställ-et
  Svensk ordbok