1. sacka

  sack`a verb ~de ~t ORDLED: sack-ar SUBST.: sackande, sackning
  Svensk ordbok
 2. strå

  strå subst. ~et äv. ~t, ~n ORDLED: strå-et
  Svensk ordbok
 3. tillbaka

  tillba´ka adv. ORDLED: till--baka
  Svensk ordbok
 4. ådra

  2å`dra äv. å`draga verb ådrog ådragit ådragen ådragna, pres. ådrar äv. ådrager ORDLED: å--drag-it SUBST.: ådragande
  Svensk ordbok
 5. undandra

  un`dandra äv. un`dandraga verb undandrog undandragit, pres. undandrar äv. undandrager ORDLED: und-an--drag-it SUBST.: undandragande, undandragning
  Svensk ordbok
 6. undan

  1undan [un`- äv. un´-] adv. ORDLED: und-an
  Svensk ordbok
 7. spänna

  spänn`a verb spände spänt, pres. spänner ORDLED: spänn-er SUBST.: spännande, spänning (till 3)
  Svensk ordbok
 8. rynka

  2rynk`a verb ~de ~t ORDLED: rynk-ar SUBST.: rynkande, rynkning
  Svensk ordbok
 9. yppa

  ypp`a verb ~de ~t ORDLED: ypp-ar SUBST.: yppande
  Svensk ordbok
 10. beundra

  beun´dra verb ~de ~t ORDLED: be-undr-ar SUBST.: beundrande; beundran
  Svensk ordbok