1. Sturemorden

  Sturemorden, benämning på det blodiga drama som på Erik XIV:s order utspelades i Uppsala 24 maj 1567.
 2. armén

  armén, försvarsgren med uppgift att utveckla, organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband.
 3. biplanet

  bi`planet subst. ~en ~er ORDLED: bi--plan-et-en
  Svensk ordbok
 4. satellit

  satelli´t subst. ~en ~er ORDLED: satell-it-en
  Svensk ordbok