1. dramaturgi

  dramaturgi, numera ofta: dramatiskt berättande, eller läran om det dramatiska berättandet.
 2. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 3. dramaturg

  dramaturg, i äldre språkbruk ofta skådespelsförfattare, dramatiker; numera vanligen en person anställd vid en teater med uppgift att granska och bedöma pjäser eller att genom bearbetning göra vissa texter lämpade för sceniskt uppförande.
 4. Dramaten

  Dramaten är en teater i Stockholm.
 5. Dramatiska institutet

  Dramatiska institutet, DI, Stockholm, tidigare statlig konstnärlig högskola för yrkesutbildning inom film, radio, TV och teater.
 6. dramatiker

  drama´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: dram-at-ik-ern
  Svensk ordbok
 7. dramatisk

  drama´tisk adj. ~t ORDLED: dram-at-isk
  Svensk ordbok
 8. dramatisering

  dramatise´ring subst. ~en ~ar ORDLED: dram-at-is-er-ing-en
  Svensk ordbok
 9. dramaturg

  dramaturg [-ur´g] subst. ~en ~er ORDLED: dram-at-urg-en
  Svensk ordbok
 10. dramatisera

  dramatise´ra verb ~de ~t ORDLED: dram-at-is-er-ar SUBST.: dramatiserande, dramatisering
  Svensk ordbok