1. dramatik

  dramati´k subst. ~en ORDLED: dram-at-ik-en
  Svensk ordbok
 2. de dramatiska enheterna

  de dramatiska enheterna, de tre enheterna, nämligen att ett drama bör utspelas under en dag, på en och samma plats och inte ha mer än en handling, en regel som på grundval av studier av antikens dramatik och av Aristoteles förfäktades av flera litteraturteoretiker under renässansen.
 3. historisk dramatik

  historisk dramatik, benämning på dramer som behandlar historiskt stoff, ofta med didaktiskt, politiskt eller religiöst syfte.
 4. Sveriges Dramatikerförbund

  Sveriges Dramatikerförbund, förening associerad med Sveriges Författarförbund, bildad 1941.
 5. dram

  dram (pluralis drams), från 1993 myntenhet i Armenien.
 6. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 7. dram

  dram, borgerlig tragedi, dramatisk genre som uppstod under 1700-talet.
 8. DRAM

  DRAM, dynamic random access memory, minneskrets i dator.
 9. Stockholms dramatiska högskola

  Stockholms dramatiska högskola, StDH, statlig konstnärlig högskola för film, radio, TV och teateryrken.
 10. Malmö Dramatiska Teater

  Malmö Dramatiska Teater, institutionsteater, skapad 1993 ur en delning av Malmö Stadsteater, sedan 2008 åter med detta namn.