1. dram

  dra´m subst. ~en ~er [dra´m-] ORDLED: dram-en
  Svensk ordbok
 2. drama

  drama [dra´- el. dra`-] subst. ~t dramer ORDLED: dram-at
  Svensk ordbok
 3. TV-drama

  TV-drama, se TV-teater.
 4. liturgiskt drama

  liturgiskt drama, litterär genre.
 5. drame lyrique

  drame lyrique (fr., ’lyriskt drama’), vagt avgränsad fransk operagenre under 1800-talets andra hälft, med tonsättare som Thomas, Gounod och Massenet.
 6. pedagogiskt drama

  pedagogiskt drama, dramatisk improvisation som hjälpmedel inom skola och fritidsverksamhet, ibland benämnd ”skapande dramatik” eller helt enkelt ”drama”.
 7. Rock Hudson

  Hudson, Rock, egentligen Roy Scherer, 1925–85, amerikansk skådespelare.

 8. Sandra Bullock

  Bullock, Sandra, född 1964, amerikansk skådespelerska.

 9. Jean Giraudoux

  Giraudoux, Jean, 1882–1944, fransk författare, diplomat.
 10. Siri von Essen

  von Essen, Sigrid ( Siri), 1850–1912, skådespelerska; jämför släktartikel von Essen.