1. Katharine Hepburn

  Katharine Hepburn var en amerikansk skådespelerska.
 2. tragedi

  tragedi är en allvarlig teaterpjäs som för det mesta har ett sorgligt slut.
 3. dialog

  dialog är ett samtal mellan två eller flera personer.
 4. epik

  epik är en form av berättande texter som är gjorda på ett konstnärligt sätt.
 5. Tamerinstitutet

  Tamerinstitutet är en organisation i Palestina som arbetar med läsfrämjande. 

 6. Roman Polanski

  Roman Polanski är en polsk filmregissör.
 7. Aischylos

  Aischylos var en grekisk författare som skrev teaterpjäser. Han levde under antiken, mellan 525 och 456 före Kristus.
 8. Max von Sydow

  Max von Sydow är en svensk skådespelare som blivit mycket berömd för sina filmroller även utomlands.
 9. Stellan Skarsgård

  Stellan Skarsgård är en av Sveriges mest berömda skådespelare.
 10. Sofokles

  Sofokles var en grekisk författare som skrev teaterpjäser.