1. dramaturgi

  dramaturgi, numera ofta: dramatiskt berättande, eller läran om det dramatiska berättandet.
 2. dramaturgi

  dramaturgi, dramateori.
 3. dramaturg

  dramaturg, i äldre språkbruk ofta skådespelsförfattare, dramatiker; numera vanligen en person anställd vid en teater med uppgift att granska och bedöma pjäser eller att genom bearbetning göra vissa texter lämpade för sceniskt uppförande.
 4. Dramaten

  Dramaten, Kungliga Dramatiska Teatern AB, Stockholm, Sveriges nationalscen för talteater, statlig kulturinstitution sedan 1975.

 5. Dramatiska institutet

  Dramatiska institutet, DI, Stockholm, tidigare statlig konstnärlig högskola för yrkesutbildning inom film, radio, TV och teater.
 6. de dramatiska enheterna

  de dramatiska enheterna, de tre enheterna, nämligen att ett drama bör utspelas under en dag, på en och samma plats och inte ha mer än en handling, en regel som på grundval av studier av antikens dramatik och av Aristoteles förfäktades av flera litteraturteoretiker under renässansen.
 7. historisk dramatik

  historisk dramatik, benämning på dramer som behandlar historiskt stoff, ofta med didaktiskt, politiskt eller religiöst syfte.
 8. Sveriges Dramatikerförbund

  Sveriges Dramatikerförbund, förening associerad med Sveriges Författarförbund, bildad 1941.
 9. dram

  dram (pluralis drams), från 1993 myntenhet i Armenien.
 10. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.