1. dram

  dram, borgerlig tragedi, dramatisk genre som uppstod under 1700-talet.
 2. DRAM

  DRAM, dynamic random access memory, minneskrets i dator.
 3. Stockholms dramatiska högskola

  Stockholms dramatiska högskola, StDH, statlig konstnärlig högskola för film, radio, TV och teateryrken.
 4. Malmö Dramatiska Teater

  Malmö Dramatiska Teater, institutionsteater, skapad 1993 ur en delning av Malmö Stadsteater, sedan 2008 åter med detta namn.
 5. TV-drama

  TV-drama, se TV-teater.
 6. liturgiskt drama

  liturgiskt drama, litterär genre.
 7. drame lyrique

  drame lyrique (fr., ’lyriskt drama’), vagt avgränsad fransk operagenre under 1800-talets andra hälft, med tonsättare som Thomas, Gounod och Massenet.
 8. pedagogiskt drama

  pedagogiskt drama, dramatisk improvisation som hjälpmedel inom skola och fritidsverksamhet, ibland benämnd ”skapande dramatik” eller helt enkelt ”drama”.
 9. Rock Hudson

  Hudson, Rock, egentligen Roy Scherer, 1925–85, amerikansk skådespelare.

 10. Sandra Bullock

  Bullock, Sandra, född 1964, amerikansk skådespelerska.