1. absurd

  absurd [-sur´d] adj. absurt ORDLED: ab-surd
  Svensk ordbok
 2. skådespel

  skå`despel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skåde--spel-et
  Svensk ordbok
 3. drastisk

  dras´tisk adj. ~t ORDLED: drast-isk
  Svensk ordbok
 4. episod

  episo´d subst. ~en ~er ORDLED: epi-sod-en
  Svensk ordbok
 5. klassisk

  klass´isk adj. ~t ORDLED: klass-isk
  Svensk ordbok
 6. exposition

  exposition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ex-pos-it-ion-en
  Svensk ordbok
 7. grotesk

  2grotes´k subst. ~en ~er ORDLED: grot-esk-en
  Svensk ordbok
 8. spänning

  spänn`ing subst. ~en ~ar ORDLED: spänn-ing-en
  Svensk ordbok
 9. katastrof

  katastrof [-å´f] subst. ~en ~er ORDLED: kata-strof-en
  Svensk ordbok
 10. akt

  1akt subst. ~en ~er ORDLED: akt-en
  Svensk ordbok