1. drama

  drama är en del av teaterkonsten och vid sidan av lyrik (dikt) och epik (berättande) en av litteraturens tre grundformer.
 2. Dionysos

  Dionysos var vinets, berusningens och den totala lössläppthetens gud i den grekiska religionen.
 3. romerska riket

  romerska riket är benämningen på det rike som under antiken hade sitt centrum i Rom.

 4. Armenien

  Armenien är ett land i Kaukasien i västra Asien.

 5. peripeti

  peripeti är den viktigaste vändpunkten i ett drama.
 6. grekisk litteratur och teater

  grekisk litteratur och teater är grekiska texter och teaterpjäser som skapades under antiken, från 700-talet före Kristus till 500-talet efter Kristus.
 7. regi

  regi är den samordning som sker av olika saker när man gör en film eller sätter upp en teaterpjäs eller operaföreställning.
 8. anakronism

  anakronism innebär att man i en bok, en film eller i konsten placerar personer, ting eller händelser i en tid där de inte hör hemma.
 9. genre

  genre är en grupp av litteratur, bildkonst, film eller andra konstarter som har vissa gemensamma drag.
 10. Akira Kurosawa

  Akira Kurosawa var en japansk filmregissör.