1. drastikum

  drastikum, tidigare använd term för avföringsmedel.
 2. dras

  dras äv. dra`gas verb drogs dragits, pres. dras äv. drages ORDLED: drag-its
  Svensk ordbok
 3. mitos

  mitos [uttalas mitå´s] kallas det när en levande cell delar sig i två exakt likadana celler.

 4. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 5. sekularisering

  sekularisering, processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande.
 6. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.

 7. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 8. Nordamerika

  Nordamerika, världsdel omfattande norra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 9. författning

  författning, juridisk och statsvetenskaplig term. En författning är en av behörig myndighet utfärdad, generellt förpliktande föreskrift.
 10. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.