1. driftning

  driftning, formbrotschning,verkstadsteknisk metod för att framställa ytor med regelbunden eller oregelbunden form.
 2. driftredovisning

  driftredovisning, den del av ett företags bokföring som avser dess interna transaktioner eller interna koder för externa transaktioner.
 3. drift

  drift, i mätinstrument ändring under mätningens gång i avläsningen, beroende på instrumentets egenskaper och inte på någon förändring hos den uppmätta storheten.
 4. drift

  drift betecknar inom psykologin en motivation som väcks när det föreligger antingen primära behov som skapas av fysiologiska tillstånd (brist på föda väcker hunger) eller sekundära, förvärvade behov (t.ex. sociala behov av framgång eller pengar).
 5. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 6. driftförstärkning

  driftförstärkning, förstärkning av berg i samband med kontinuerlig utsprängning av tunnlar och bergrum samt orter och schakt i gruvor.
 7. driftefä

  driftefä, juridisk beteckning för bortsprungna husdjur som har hittats av någon annan än ägaren.
 8. driftström

  driftström, vindström , bildas genom direkt överföring av vindenergi till ytskiktet i hav eller sjöar.
 9. driftinskränkning

  driftinskränkning innebär att en arbetsgivare helt eller delvis lägger ned produktionen av vissa varor eller tjänster vid företaget.
 10. driftsenhet

  driftsenhet, en i lagen om anställningsskydd använd beteckning för en enhet inom ett företag.