1. driftteorin

  driftteorin, den under förra hälften av 1800-talet av många geologer hävdade uppfattningen att de repade berghällar och lösa sedimentära avlagringar som nu benämns moräner bildats av isberg.
 2. driftvärn

  driftvärn, del av hemvärnet som organiseras vid statlig myndighet eller vid företag och som har till uppgift att skydda anläggningar i anslutning till arbetsplatsen.
 3. driftkontroll

  driftkontroll, processkontroll. Historiskt sett har driftkontroll i industriell tillverkning dominerats av kontroll av den tillverkade produkten.
 4. driftsöverskott

  driftsöverskott, skillnaden mellan intäkter och driftskostnader, t.ex. hyresintäkter minus driftskostnader inom fastighetsbolag.
 5. driftskostnad

  driftskostnad, kostnad för den löpande verksamheten i t.ex. ett företag eller en fastighet, t.ex. löner, el och vatten.
 6. driftchef

  driftchef, benämning på ledande befattningshavare med ansvar för produktionsplanering eller styrning av processer företrädesvis inom gruv-, metall- eller processindustrin.
 7. drifttekniker

  drifttekniker, person som mäter och beräknar bränsleåtgång, vattenförbrukning m.m. vid kraft- eller värmeverk eller vid en större ventilations- och sanitetsanläggning (t.ex. vid ett sjukhus, en skola eller en industri).
 8. drifthastighet

  drifthastighet, den hastighet med vilken laddningsbärare i en metall eller halvledare skenbart rör sig då man lägger på ett elektriskt fält.
 9. drift- och underhållsteknisk linje

  drift- och underhållsteknisk linje, till början av 1990-talet tvåårig yrkesinriktad linje i gymnasieskolan med teknisk, laborativ inriktning.
 10. driftliv

  drif`tliv subst. ~et ORDLED: drift--liv-et
  Svensk ordbok