1. drive-in-bio

   drive-in-bio, utomhusbiograf för bilburna, inrättad som en parkeringsplats så att bilarna, från vilka åskådarna ser filmen, placeras i rader framför en stor duk.

 2. drivkraft

  drivkraft är inom tekniken en kraft eller en energikälla som kan driva en process eller ett fordon.
 3. drivning

  drivning, metod att forma en bägare eller liknande corpusföremål av silver: den runda plåten veckas i kanten och vecken drivs därefter samman med hammare.
 4. drivis

  drivis, isflak som vind och vågor brutit loss från ett fast havsistäcke.
 5. drivfiskar

  drivfiskar, manetfiskar , Nomeidae, familj smörfisklika fiskar med ca 18 arter.
 6. drivhus

  drivhus, tidigare benämning på växthus, där man genom relativt hög temperatur påskyndar växternas utveckling och tillväxt.
 7. drivhusgas

  drivhusgas, detsamma som växthusgas.
 8. drivning

  drivning, detsamma som ciselering, en metod att dekorera en metallyta.
 9. drivning

  drivning, behandlingsmetod för hyttarbetat glas, innebärande att glasets mynningskant klipps av och jämnas för hand.
 10. drivbänk

  drivbänk, enkel anordning för odling under glas.