1. drivbänk

  drivbänk, enkel anordning för odling under glas.
 2. Drivmedelscentralen

  Drivmedelscentralen, DMC, f.d. samverkansorgan för huvuddelen av landets oljeföretag med uppgiften att vid kriser och i krig svara för landets oljedistribution.
 3. drivgarnsfiske

  drivgarnsfiske förekommer inom svenskt fiske i första hand efter lax i Östersjön och efter makrill i Kattegatt och Skagerrak.
 4. drivning

  drivning, avverkning och utforsling av virke till bilväg eller flottled.
 5. drivlina

  drivlina, fiskeredskap bestående av en lång lina försedd med tafsar eller känsor och krokar som agnas.
 6. drivning

  drivning innebär inom växtodlingen olika kulturåtgärder varmed man kan tvinga växter att utvecklas vid en för dem onaturlig tidpunkt.
 7. drivning

  drivning, drevning, diktning , i fartygssammanhang term för att täta nåt på däck eller i bordläggning.
 8. drivhuseffekt

  drivhuseffekt, växthuseffekt , temperaturhöjande inverkan som atmosfärens gaser, främst koldioxid, vattenånga, ozon och metan, har på jordens klimat.
 9. driving range

  driving range, träningsområde i golf bestående av en rad utslagsplatser riktade mot ett öppet fält.
 10. Adam Driver

  Driver, Adam, född 1983, amerikansk skådespelare.