1. kvarn

  kva´rn subst. ~en ~ar ORDLED: kvarn-en
  Svensk ordbok
 2. förlag

  1förla´g subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: för-lag-et
  Svensk ordbok
 3. veva

  1ve`va verb ~de ~t ORDLED: vev-ar SUBST.: vevande, vevning
  Svensk ordbok
 4. pump

  pump subst. ~en ~ar ORDLED: pump-en
  Svensk ordbok
 5. åkare

  å`kare subst. ~n äv. åkarn, plur. ~, best. plur. åkarna ORDLED: åk-ar-en
  Svensk ordbok
 6. stranda

  stran`da verb ~de ~t ORDLED: strand-ar SUBST.: strandande, strandning
  Svensk ordbok
 7. mota

  mo`ta verb ~de ~t ORDLED: mot-ar SUBST.: motande
  Svensk ordbok
 8. kollektiv

  1kollektiv [kål´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: kol-lekt-iv
  Svensk ordbok
 9. staka

  sta`ka verb ~de ~t ORDLED: stak-ar SUBST.: stakande, stakning
  Svensk ordbok
 10. surfa

  sur`fa verb ~de ~t ORDLED: surf-ar SUBST.: surfande, surf(n)ing
  Svensk ordbok