1. åker

  å´ker subst. ~n åkrar ORDLED: åkr-ar
  Svensk ordbok
 2. avslå

  a`vslå verb avslog avslagit avslagen avslagna, pres. ~r ORDLED: av--slag-it SUBST.: avslående; avslag (till 1)
  Svensk ordbok
 3. stake

  sta`ke subst. ~n stakar ORDLED: stak-en
  Svensk ordbok
 4. bakslag

  ba`kslag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bak--slag-et
  Svensk ordbok
 5. naturalism

  naturalis´m subst. ~en ORDLED: nat-ur-al-ism-en
  Svensk ordbok
 6. mekanism

  mekanis´m subst. ~en ~er ORDLED: mek-an-ism-en
  Svensk ordbok
 7. skrota

  skro`ta verb ~de ~t ORDLED: skrot-ar SUBST.: skrotande, skrotning (till 1 och 3)
  Svensk ordbok
 8. piska

  2pis`ka verb ~de ~t ORDLED: pisk-ar SUBST.: piskande, piskning
  Svensk ordbok
 9. upplösning

  upp`lösning subst. ~en ~ar ORDLED: upp--lös-ning-en
  Svensk ordbok
 10. våt

  våt adj. ~t
  Svensk ordbok