1. klämma

  1klämm`a verb klämde klämt, pres. klämmer ORDLED: klämm-er SUBST.: klämmande, klämning
  Svensk ordbok
 2. motiv

  moti´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mot-iv-et
  Svensk ordbok
 3. drift

  1drift subst. ~en ORDLED: drift-en
  Svensk ordbok
 4. häftig

  häf`tig adj. ~t ORDLED: häft-ig
  Svensk ordbok
 5. med

  1med prep.
  Svensk ordbok
 6. slå in

  slå in´ verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: inslående (till 1,2,5 och 6), inslagning (till 1,2,5 och 6)
  Svensk ordbok
 7. förlägga

  förlägg´a verb förlade förlagt, pres. förlägger ORDLED: för-lägg-er SUBST.: förläggande, förläggning (till 1)
  Svensk ordbok
 8. sladd

  sladd subst. ~en ~ar ORDLED: sladd-en
  Svensk ordbok
 9. köra

  kö`ra verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: körande, körning (till 1--4 och 6); körsel (till 1)
  Svensk ordbok
 10. kunna

  kunn`a verb kunde kunnat, pres. kan ORDLED: kun-de SUBST.: kunnande (till 1)
  Svensk ordbok