1. vräka

  vrä`ka verb vräkte vräkt, pres. vräker ORDLED: vräk-er SUBST.: vräkande, vräkning (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 2. spets

  spets subst. ~en ~ar ORDLED: spets-en
  Svensk ordbok
 3. sak

  sak subst. ~en ~er [sa`k- äv. sa´k-] ORDLED: sak-en
  Svensk ordbok
 4. rida

  ri`da verb red ridit riden ridna, pres. rider ORDLED: rid-er SUBST.: ridande, ridning (till 1 och 2); ritt (till 1)
  Svensk ordbok
 5. trampa

  2tram`pa verb ~de ~t ORDLED: tramp-ar SUBST.: trampande, trampning; 1tramp
  Svensk ordbok
 6. blåsa

  1blå`sa verb blåste blåst, pres. blåser ORDLED: blås-er SUBST.: blåsande, blåsning (till 2 och 3), blåst (till 1)
  Svensk ordbok
 7. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok
 8. till

  1till prep.
  Svensk ordbok