1. drivkraft

  drivkraft är inom tekniken en kraft eller en energikälla som kan driva en process eller ett fordon.
 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 4. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 5. vattnets kretslopp

  vattnets kretslopp innebär att vatten hela tiden rör sig mellan hav, atmosfär och land.

 6. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 7. utgift

  utgift är pengar eller annan ersättning som någon betalar för att köpa något.
 8. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 9. drivhuseffekt

  drivhuseffekt, eller växthuseffekt, kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären.
 10. förbränning

  förbränning innebär att något brännbart ämne (ett bränsle) förenar sig med syre.