1. eld

  eld är förbränning som sker med öppen låga.
 2. kolkraftverk

  kolkraftverk är ett kraftverk där man använder stenkol eller brunkol för att framställa el.
 3. Irakkriget

  Irakkriget var ett krig 2003 mellan Irak på ena sidan och främst USA och Storbritannien på andra.
 4. turbin

  turbin är en roterande (snurrande) motor som drivs av strömmande gas eller vätska.

 5. förnybara bränslen

  förnybara bränslen är bränslen som är framställda från förnybara energikällor.
 6. företag

  företag innebär att en eller flera personer driver en verksamhet för att tjäna pengar.
 7. transformator

  transformator är en anordning som ändrar spänningen på en växelström.

 8. vindenergi

  vindenergi är den energi som finns i vindarna.

 9. Somalia

  Somalia är ett land i östra Afrika, på den spetsiga udde som kallas Afrikas horn.

 10. vit dvärgstjärna

  vit dvärgstjärna är en döende stjärna som inte längre omvandlar någon energi.