1. vit dvärgstjärna

  vit dvärgstjärna är en döende stjärna som inte längre omvandlar någon energi.
 2. ven

  ven är ett blodkärl som leder syrefattigt blod från kroppens olika delar tillbaka till hjärtat.
 3. Weimarrepubliken

  Weimarrepubliken är ett namn på Tyska riket från 1919 till 1933.
 4. energikvalitet

  energikvalitet är ett mått på hur mycket energi som kan omvandlas till att driva en maskin, värma upp ett rum eller till något liknande.
 5. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.

 6. kraftverk

  kraftverk är en anläggning där elektrisk energi (el) alstras och skickas ut på elnätet.
 7. Kronofogdemyndigheten

  Kronofogdemyndigheten är en myndighet som avgör om någon ska betala tillbaka en skuld och hur det ska göras.
 8. oljekraftverk

  oljekraftverk är ett kraftverk där man använder olja för att framställa el och ibland också värme.
 9. förbränningsmotor

  förbränningsmotor betyder egentligen ”motor med inre förbränning”.
 10. tidvattenkraftverk

  tidvattenkraftverk är en anläggning där man använder tidvattenenergi för att framställa el.