1. drivande hundar

  drivande hundar, grupp jakthundsraser vars främsta uppgift är att söka och med spårvittring följa och driva villebråd.
 2. drivlina

  drivlina, drivsystem, maskinteknisk term för det som tillsammans driver ett fordon.
 3. drivrutin

  drivrutin, engelska device driver, del av datorns operativsystem som ansvarar för styrningen av anslutna, yttre enheter och tar hand om avbrottssignaler från dessa.
 4. drivis

  drivis, isflak som vind och vågor brutit loss från ett fast havsistäcke.
 5. drivfiskar

  drivfiskar, manetfiskar , Nomeidae, familj smörfisklika fiskar med ca 18 arter.
 6. drivhus

  drivhus, tidigare benämning på växthus, där man genom relativt hög temperatur påskyndar växternas utveckling och tillväxt.
 7. drivbänk

  drivbänk, enkel anordning för odling under glas.
 8. drivning

  drivning, avverkning och utforsling av virke till bilväg eller flottled.
 9. drivning

  drivning, drevning, diktning , i fartygssammanhang term för att täta nåt på däck eller i bordläggning.
 10. drivknut

  drivknut, variant av kardankoppling eller motsvarande som används på motordrivna fordon.