1. drivgas

  drivgas används bl.a. i sprayflaskor för att trycka fram vätskan.
 2. ATP

  ATP, adenosintrifosfat, energitransportör, biokemisk förening som består av adenin, ribos och trifosfat.

 3. Adam Driver

  Driver, Adam, född 1983, amerikansk skådespelare.

 4. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 5. Stefan Löfven

  Löfven, Stefan, född 21 juli 1957, fackföreningsman och politiker (socialdemokrat), ordförande i IF Metall 2006–12, partiledare för Socialdemokraterna sedan 2012, statsminister sedan 2014.

 6. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 7. Karl XII

  Karl XII, född 17 juni 1682, död 30 november 1718, svensk kung från 1697, son till Karl XI och Ulrika Eleonora.

 8. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
 9. resonans

  resonans, inom fysiken ett allmänt fenomen hos svängande (oscillerande) system som innebär att även en svag, periodisk yttre störning (drivande kraft) inom ett snävt frekvensområde kan leda till att systemets svängningsamplitud ökar kraftigt.
 10. hjärta

  hjärta, cor, en muskeldriven pump som driver blod eller hemolymfa genom kroppens cirkulationssystem.