1. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 2. målsägande

  målsägande, målsägare, den som direkt och på ett påtagligt sätt drabbats av ett brott, den mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.
 3. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.
 4. Sverigedemokraterna

  Sverigedemokraterna, SD, politiskt parti med nationalistisk och socialkonservativ inriktning, bildat 1988.

 5. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 6. drive

  drive, golfterm för utslag från tee (utslagsplatsen).
 7. drive-in-

  drive-in-, som kan utnyttjas av bilister utan att de behöver gå ur bilen: drive-in-bio, drive-in-restaurang etc.
 8. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 9. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 10. drive-in-bio

   drive-in-bio, utomhusbiograf för bilburna, inrättad som en parkeringsplats så att bilarna, från vilka åskådarna ser filmen, placeras i rader framför en stor duk.