1. drivhusgas

  drivhusgas, detsamma som växthusgas.
 2. drivning

  drivning, detsamma som ciselering, en metod att dekorera en metallyta.
 3. drivning

  drivning, behandlingsmetod för hyttarbetat glas, innebärande att glasets mynningskant klipps av och jämnas för hand.
 4. Drivmedelscentralen

  Drivmedelscentralen, DMC, f.d. samverkansorgan för huvuddelen av landets oljeföretag med uppgiften att vid kriser och i krig svara för landets oljedistribution.
 5. drivgarnsfiske

  drivgarnsfiske förekommer inom svenskt fiske i första hand efter lax i Östersjön och efter makrill i Kattegatt och Skagerrak.
 6. drivlina

  drivlina, fiskeredskap bestående av en lång lina försedd med tafsar eller känsor och krokar som agnas.
 7. drivning

  drivning innebär inom växtodlingen olika kulturåtgärder varmed man kan tvinga växter att utvecklas vid en för dem onaturlig tidpunkt.
 8. drivning

  drivning, drevning, diktning , i fartygssammanhang term för att täta nåt på däck eller i bordläggning.
 9. drivhuseffekt

  drivhuseffekt, växthuseffekt , temperaturhöjande inverkan som atmosfärens gaser, främst koldioxid, vattenånga, ozon och metan, har på jordens klimat.
 10. drivaxel

  drivaxel, axel som överför rörelse från en kraftkälla till andra delar av en maskin.