1. Agaton

  Agaton, mansnamn av grekiskt ursprung, bildat av agathos ’god’, ’duglig’.

 2. Alexander VI

  Alexander VI, egentligen Rodrigo Borja, 1431–1503, påve från 1492.
 3. Agata

  Agata, Agatha, kvinnonamn av grekiskt ursprung, bildat av agathoʹs 'god', 'duglig', femininform till Agaton.

 4. Katharina von Bora

  Bora, Katharina von, 1499–1552, Martin Luthers hustru.
 5. Tokugawa

  Tokugawa, släkt som dominerade japansk politik under Edoperioden (1603–1867).
 6. dugande

  du`gande adj., ingen böjning ORDLED: dug-ande
  Svensk ordbok
 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 8. duga

  du`ga verb dög äv. dugde, dugt äv. dugit, pres. duger ORDLED: dug-er
  Svensk ordbok
 9. röjning

  röjning, inom skogsbruket en beståndsvårdande utglesning av yngre skogsbestånd, där träden inte är så grova att de duger till massaved.
 10. Bruno Bettelheim

  Bettelheim, Bruno, 1903–90, österrikisk-amerikansk psykolog, professor vid University of Chicago 1944–73.