1. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.
 2. dumpa

  dum`pa verb ~de ~t ORDLED: dump-ar SUBST.: dumpande, dumpning; dumping (till 2)
  Svensk ordbok
 3. dumper

  dum´per subst. ~n, dumprar äv. ~s ORDLED: dump-ern
  Svensk ordbok
 4. dumpit

  dumpit se dimpa
  Svensk ordbok
 5. överproduktion

  överproduktion, situation då produktionen är större än efterfrågan, så att en del av produktionen inte kan avsättas vid tillfället.
 6. haubits

  haubits, artilleripjäs som normalt använder undergrader (elevation mindre än 45°) och som skjuter inte bara flackeld utan även kasteld, dvs. med nedslagsvinklar större än 20–25° så att granaten kan tränga ned till mål under markytan.
 7. senapsgas

  senapsgas är ett kemiskt stridsmedel som började användas under första världskriget.
 8. Veronica Maggio

  Maggio, Veronica, född 1981, sångerska och låtskrivare.

 9. bifångst

  bifångst, vid fiske oönskad fångst av andra arter än den avsedda.
 10. nedskräpning

  nedskräpning är att avsiktligt eller av misstag skräpa ner.