1. William Ockham

  Ockham, William, William av Ockham, William ( av) Occam, född ca 1285, död ca 1349, engelsk teolog och filosof, medlem av Franciskanorden och utbildad i Oxford, där han också undervisade.
 2. gås

  gås, eller tamgås, kallas en gås som man har som husdjur.
 3. ejder

  ejder, Somateria mollissima, art i fågelfamiljen Anatidae, underfamiljen dykänder.
 4. Mao Dun

  Mao Dun, pseudonym för Shen Yanbing, 1896–1981, kinesisk författare, kritiker, översättare och kulturpolitiker.

 5. gamar

  gamar, sammanfattande namn på 14 arter i flera olika släkten hökfåglar.
 6. fjädrar

  fjädrar är speciella hudbildningar som finns hos alla fåglar, men inte hos några andra djur.
 7. astrofysik

  astrofysik, den gren av astronomin som studerar de fysikaliska förhållandena och processerna i universum.
 8. Franciskanorden

  Franciskanorden, de olika ordensgemenskaper som åberopar sig på Franciskus av Assisi och hans ordensregel från år 1223.
 9. bale

  bale, rede av t.ex. gräs, dun eller hår på marken, i vilket fåglarna ruvar sina ägg och där kycklingarna finner skydd under sin första levnadstid.
 10. maskrosor

  maskrosor, Taraxacum, släkte korgblommiga växter med över 1 000 s.k. småarter i norra tempererade regionen och tempererade trakter av Sydamerika.