1. plym

  plym, plymage, yvig prydnadsfjäder eller knippa av fjädrar från struts, marabou, häger ( ägrett), paradisfågel.
 2. Duna

  Duna, det ungerska namnet på floden Donau.
 3. Düna

  Düna, det tyska namnet på floden Daugava i östra Europa.
 4. bale

  bale, rede av t.ex. gräs, dun eller hår på marken, i vilket fåglarna ruvar sina ägg och där kycklingarna finner skydd under sin första levnadstid.
 5. fluff

  fluff, pappersprodukt bestående av mer eller mindre lösa fibrer eller fiberflockar som åstadkommits genom upprivning av torr pappersmassa, fluffmassa.
 6. andfåglar

  andfåglar är ett gemensamt namn för alla svanar, gäss, änder och värnfåglar.
 7. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 8. kategori

  kategori, i många filosofiska system benämning på de allmännaste bestämningar eller grundbegrepp med vilkas hjälp tillvaron kan ordnas eller beskrivas.
 9. filosofi

  filosofi, term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad) vetenskap.
 10. dunit

  dunit, olivinit , ultrabasisk, magmatisk bergart som till mer än 90 volymprocent består av olivin, medan övriga mineral är pyroxen, magnetit, ilmenit, kromit och/eller kromspinell.