1. kricka

  kricka är en art i fågelfamiljen simänder.
 2. Magnus Stenbock

  Stenbock, Magnus, född troligen 12 maj 1663, död 23 februari 1717, greve, militär, fältmarskalk 1713; jämför släktartikel Stenbock.
 3. Ungern

  Ungern, stat i Centraleuropa.

 4. täckfjädrar

  täckfjädrar, de konturfjädrar som täcker själva kroppen hos fåglar.
 5. kattuggla

  kattuggla är en fågel.
 6. ejderdun

  ejderdun, dun som ejderhonan plockar från bröst och buk för att fodra redet och täcka över äggen med när hon lämnar boet.
 7. dunit

  dunit, olivinit , ultrabasisk, magmatisk bergart som till mer än 90 volymprocent består av olivin, medan övriga mineral är pyroxen, magnetit, ilmenit, kromit och/eller kromspinell.
 8. voluntarism

  voluntarism, åskådning som tillskriver viljan den ledande funktionen i själslivet.
 9. Sten Dunér

  Dunér, Sten, 1931–2016, målare och pedagog; 1968–95 lärare i konstvetenskap vid Konstfack i Stockholm.
 10. Dehra Dun

  Dehra Dun, Dehra Dūn, stad i delstaten Uttaranchal, Indien, 200 km norr om Delhi; 578 400 invånare (2011).