1. dunk

  2dunk subst. ~et ORDLED: dunk-et
  Svensk ordbok
 2. dunk

  1dunk subst. ~en ~ar ORDLED: dunk-en
  Svensk ordbok
 3. migrän

  migrän, hemikrani, anfallsvis återkommande, ofta ensidig, dunkande huvudvärk som ökar i intensitet, samtidigt som illamående, kräkningar och ökad känslighet mot ljud och ljus tillkommer.
 4. Heimlichmanöver

  Heimlichmanöver, behandlingsåtgärd som kan vara livräddande vid andningsstillestånd orsakat av ett främmande föremål i luftvägarna.

 5. hemikrani

  hemikrani, benämning på migrän, som i sin typiska form utmärks av halvsidig, ofta dunkande huvudvärk.
 6. Flen

  Flen, kommun och tätort i Södermanland (Södermanlands län).

 7. bulleribock

  bulleribock, gammal lek, förr även kallad ”bulta bock”.
 8. olofsmässa

  olofsmässa, olsmäss, olsmässa, 29 juli, förr en av sommarens viktigaste märkesdagar, särskilt i sin egenskap av skarv mellan två odlingsår.
 9. Gudolf Blakstad

  Blakstad, Gudolf, 1893–1985, norsk arkitekt.
 10. Dunkers Kulturhus

  Dunkers Kulturhus, Helsingborg, kommunal byggnad för kulturaktiviteter, invigd 2002.