1. Flen

  Flen, kommun och tätort i Södermanland (Södermanlands län).

 2. bulleribock

  bulleribock, gammal lek, förr även kallad ”bulta bock”.
 3. olofsmässa

  olofsmässa, olsmäss, olsmässa, 29 juli, förr en av sommarens viktigaste märkesdagar, särskilt i sin egenskap av skarv mellan två odlingsår.
 4. Gudolf Blakstad

  Blakstad, Gudolf, 1893–1985, norsk arkitekt.
 5. Dunkers Kulturhus

  Dunkers Kulturhus, Helsingborg, kommunal byggnad för kulturaktiviteter, invigd 2002.
 6. Heimlichmanöver

  Heimlichmanöver, behandlingsåtgärd som kan vara livräddande vid andningsstillestånd orsakat av ett främmande föremål i luftvägarna.

 7. gummiindustri

  gummiindustri, industrigren som numera, sedan naturgummit under 1950- och 1960-talen i allt större utsträckning ersatts av syntetiskt gummi, räknas till den kemiska industrin.
 8. Lilla Malma

  Lilla Malma, f.d. församling i Flens kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 9. puls

  puls, inom fysik och teknik ett kortvarigt engångsförlopp hos en fysikalisk storhet (elektrisk spänning, elektrisk ström, ljusstyrka, tryck osv.) karakteriserat av att storheten stiger från en konstant vilonivå (ofta noll) till ett maximum och därefter avtar och återgår till vilonivån.
 10. migrän

  migrän, hemikrani, anfallsvis återkommande, ofta ensidig, dunkande huvudvärk som ökar i intensitet, samtidigt som illamående, kräkningar och ökad känslighet mot ljud och ljus tillkommer.