1. puls

  puls, tryckvåg genom kroppens artärer varje gång hjärtkamrarna drar ihop sig och pumpar ut blod.

 2. järnväg

  järnväg är en bana av järn där fordon som tåg och spårvagnar kan gå.
 3. FCI

  FCI, Fédération Cynologique Internationale, internationell hundorganisation med säte i Thuin, Belgien.
 4. första hjälpen

  första hjälpen, snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda livet eller förhindra att skadan eller sjukdomen förvärras hos en akut skadad eller insjuknad.
 5. ryggdunkare

  rygg`dunkare subst. ~n äv. ryggdunkarn, plur. ~, best. plur. ryggdunkarna ORDLED: rygg--dunk-ar-en
  Svensk ordbok
 6. pålkran

  på`lkran subst. ~en ~ar ORDLED: pål--kran-en
  Svensk ordbok
 7. bensindunk

  bensi`ndunk subst. ~en ~ar ORDLED: bens-in--dunk-en
  Svensk ordbok
 8. dunkelblå

  dunk`elblå adj. ~tt, best. f. och plur. ~ el. ~a ORDLED: dunkel--blå
  Svensk ordbok
 9. serveess

  serveess el. servess [sör`v-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: serv(e)--ess-et
  Svensk ordbok
 10. kopparslagare

  kopparslagare [kåp`-] subst. ~n äv. kopparslagarn, plur. ~, best. plur. kopparslagarna ORDLED: koppar--slag-ar-en
  Svensk ordbok