1. färskvatten

  färs`kvatten subst. färskvattnet ORDLED: färsk--vatt-net
  Svensk ordbok
 2. påminnelse

  på`minnelse subst. ~n ~r ORDLED: på--minn-els-en
  Svensk ordbok
 3. skojfrisk

  skojfrisk [skåj`-] adj. ~t ORDLED: skoj--frisk
  Svensk ordbok
 4. kvastskaft

  kvas`tskaft subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kvast--skaft-et
  Svensk ordbok
 5. emfatisk

  emfa´tisk adj. ~t ORDLED: em-fat-isk
  Svensk ordbok
 6. dänka

  dänk`a verb dänkte dänkt, pres. dänker ORDLED: dänk-er SUBST.: dänkande
  Svensk ordbok
 7. unken

  unk`en adj. unket unkna ORDLED: unkn-are
  Svensk ordbok
 8. jeep

  jeep [ji´p] subst. ~en ~ar ORDLED: jeep-en
  Svensk ordbok
 9. rytm

  rytm subst. ~en ~er ORDLED: rytm-en
  Svensk ordbok
 10. tunna

  1tunn`a subst. ~n tunnor ORDLED: tunn-an
  Svensk ordbok