1. innehålla

  inn`ehålla verb innehöll innehållit innehållen innehållna, pres. innehåller ORDLED: inne--håll-er SUBST.: innehållande (till 3), innehållning (till 3)
  Svensk ordbok
 2. innehåll

  inn`ehåll subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: inne--håll-et
  Svensk ordbok
 3. bas

  1bas subst. ~en ~ar ORDLED: bas-en
  Svensk ordbok
 4. klappa

  1klapp`a verb ~de ~t ORDLED: klapp-ar SUBST.: klappande, klappning
  Svensk ordbok
 5. stödja

  stö`dja äv. stö`da verb stödde stött, pres. stöder äv. stödjer ORDLED: stöd-er, stödj-er SUBST.: stödjande; stöd
  Svensk ordbok
 6. rygg

  rygg subst. ~en ~ar ORDLED: rygg-en
  Svensk ordbok