1. dussin

  dussin, antalsenhet innebärande ett tolvtal; 1 dussin = 12 stycken. 12 dussin bildar ett gross.
 2. dussinskt kläde

  dussinskt kläde, grovt ylletyg, se dusinskt kläde.
 3. dussinvis

  duss`invis adv. ORDLED: duss-in-vis
  Svensk ordbok
 4. dussinvara

  duss`invara subst. ~n dussinvaror ORDLED: duss-in--var-an
  Svensk ordbok
 5. dussintals

  duss`intals adv. ORDLED: duss-in--tals
  Svensk ordbok
 6. dussintal

  duss`intal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: duss-in--tal-et
  Svensk ordbok
 7. dussinmänniska

  duss`inmänniska subst. ~n dussinmänniskor ORDLED: duss-in--männ-isk-an
  Svensk ordbok
 8. dussinroman

  duss`inroman subst. ~en ~er ORDLED: duss-in--rom-an-en
  Svensk ordbok
 9. dussin

  dussin [dus`- el. dus´-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: duss-in-et
  Svensk ordbok
 10. Robin George Collingwood

  Collingwood, Robin George, 1889–1943, brittisk filosof, arkeolog och historiker, 1912–41 knuten till universitetet i Oxford.