1. Atlantis

  Atlantis, en ö och ett sagorike vars historia m.m. skildrades av Platon i dialogen ”Timaios”.
 2. teologiska dygder

  teologiska dygder, inom skolastisk teologi benämning på tron, hoppet och kärleken, som till skillnad från de allmängiltiga kardinaldygderna ansågs fordra en särskild nåd från Gud.
 3. dygdetik

  dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum.
 4. Vergilius

  Vergilius (Publius Vergilius Maro), född 15 oktober 70 f.Kr., död 21 september 19 f.Kr., romersk poet.
 5. folkreligion

  folkreligion och folkreligiositet, benämningar med delvis skiftande innebörd; oklarheten beror bl.a. på att de används som översättning för termer som inom olika språk inte har helt samma innebörd.
 6. natur

  natur är ett komplicerat begrepp; enligt Arthur Lovejoy har ordet och dess avledningar i engelskan åtminstone 66 betydelser.
 7. dram

  dram, borgerlig tragedi, dramatisk genre som uppstod under 1700-talet.
 8. dygdig

  dyg`dig adj. ~t ORDLED: dygd-ig
  Svensk ordbok
 9. dygd

  dygd subst. ~en ~er ORDLED: dygd-en
  Svensk ordbok
 10. arete

  arete, i antikens Grekland ursprungligen beteckning för vilken berömvärd egenskap som helst, t.ex. ett lands bördighet, en hästs snabbhet, en krigares tapperhet.