1. dram

  dram, borgerlig tragedi, dramatisk genre som uppstod under 1700-talet.
 2. Envar

  Envar, engelska Everyman, ett allegoriskt skådespel, en s.k. moralitet (morality play), från slutet av 1400-talet, på parrimmad vers.
 3. neorealism

  neorealism, riktning inom framför allt italiensk litteratur och film vilken nådde sin kulmen under efterkrigstidens första decennium.
 4. gyllene medelvägen

  gyllene medelvägen, begrepp som ytterst går tillbaka på Aristoteles syn på dygden som en medelväg mellan extrema ytterligheter.
 5. arete

  arete, i antikens Grekland ursprungligen beteckning för vilken berömvärd egenskap som helst, t.ex. ett lands bördighet, en hästs snabbhet, en krigares tapperhet.
 6. Epikuros

  Epikuros, född 341, död ca 270 f.Kr., grekisk filosof från Samos, senare verksam i Athen.
 7. Beowulf

  Beowulf, den fornengelska litteraturens största och längsta verk, en hjältedikt på 3 182 rader i bevarat manuskript från ca år 1000.
 8. Vespasianus

  Vespasianus ( Titus Flavius Vespasianus), född i november 9 e.Kr., död 24 juni 79 e.Kr., romersk kejsare från 69, grundare av den flaviska dynastin.
 9. Linda Zagzebski

  Zagzebski, Linda, född 1946, amerikansk filosof, professor i religionsfilosofi och etik vid University of Oklahoma. 

 10. väggmåleri

  väggmåleri och takmåleri, i folkkonsten handmålad utsmyckning som i illusionsskapande, föreställande eller dekorativt syfte är målad direkt på trävägg respektive i tak eller på väv eller papp som satts upp för permanent bruk.