1. Carl Gustaf Cederhielm

  Cederhielm, Carl Gustaf, 1693–1740, friherre, diplomat och poet; brorson till Josias Cederhielm.
 2. Schlaraffenland

  Schlaraffenland (av tyska Schlaraffe, ungefär ’latapa’, ’slöfock’), fantasiland där man utan ansträngning får alla materiella njutningar serverade och där lättjan är en dygd.
 3. eretriska skolan

  eretriska skolan, grekisk filosofskola, grundad av Menedemos (ca 345–270 f.Kr) i Eretria.
 4. Virtus

  Virtus, i romersk religion personifikationen av dygd och (manna)kraft, ofta avbildad som en hjälmprydd kvinna.
 5. Valerius Maximus

  Valerius Maximus, romersk författare till en moraliserande anekdotsamling i nio böcker från ca 30 e.Kr.
 6. Giotto

  Giotto di Bondone, född 1266 eller 1267, död 8 januari 1337, italiensk målare, skulptör och arkitekt, en av konsthistoriens centralgestalter.
 7. Fredrik II

  Fredrik II (tyska Friedrich II.), kallad ”Fredrik den store” ( Friedrich der Grosse), född 24 januari 1712, död 17 augusti 1786, kung av Preussen 1740–86, son till Fredrik Vilhelm I.
 8. mod

  mod, förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett viktigt mål.

 9. Hortus deliciarum

  Hortus deliciarum, (lat., ’Lustarnas trädgård’), uppbyggelsebok för nunnor, utförd i klostret Hohenburg i Elsass (Alsace) ca 1175–85.
 10. François de La Rochefoucauld

  La Rochefoucauld, François de, 1613–80, hertig, fransk författare.