1. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.

 2. Richard Steele

  Steele, Sir Richard, 1672–1729, brittisk (irländsk) författare och journalist.
 3. Torbjörn Säfve

  Säfve, Torbjörn, född 1941, författare.
 4. amadisromaner

  amadisromaner, en typ av prosaverk vars tidigaste bevarade exemplar trycktes i Zaragoza i Spanien 1508, i en version av Garci Rodríguez de Montalvo.
 5. löss

  löss, Anoplura, underordning i insektsordningen djurlöss, ibland räknad som ordning.
 6. Moçambique

  Moçambique, stat i sydöstra Afrika.

 7. Strauss, Leo

  Strauss, Leo, 1899–1973, tysk-amerikansk politisk tänkare, professor vid University of Chicago 1949–67.
 8. David Klöcker Ehrenstrahl

  Ehrenstrahl, David Klöcker, född 23 september 1628, död 23 oktober 1698, tysk-svensk målare, tecknare och konstlitterär författare, hovintendent 1690.
 9. Samuel Columbus

  Columbus, Samuel, 1642–79, poet; bror till Johannes Columbus.
 10. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.