1. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 2. liturgiska textilier

  liturgiska textilier, parament, enligt kristen tradition sådan skrud som bärs av de tjänstgörande vid gudstjänsten eller sådan prydnad som brukas för altaret.
 3. kardinaldygd

  kardina`ldygd subst. ~en ~er ORDLED: kard-in-al--dygd-en
  Svensk ordbok
 4. Guatemala

  Guatemala, stat i Centralamerika.

 5. bildning

  bildning är ett centralt begrepp i debatter om skola och universitet.
 6. kärlek

  kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet som kan, men inte behöver, vara förknippad med sexuell åtrå.

 7. dygdesam

  dyg`desam adj. ~t ~ma ORDLED: dygde-samm-are
  Svensk ordbok
 8. odygdspåse

  o`dygdspåse subst. ~n odygdspåsar ORDLED: o-dygds--pås-en
  Svensk ordbok
 9. virtuos

  1virtuos [-o´s äv. -å´s] adj. ~t ORDLED: virtu-os
  Svensk ordbok
 10. dygdemönster

  dyg`demönster subst. dygdemönstret, plur. ~, best. plur. dygdemönstren el. ~na ORDLED: dygde--mönstr-et
  Svensk ordbok