1. dygd

  dygd, inom moralfilosofin ett beundransvärt eller moraliskt gott karaktärsdrag.
 2. dygdetik

  dygdetik, etisk teori som sätter individens handlingsbenägenheter i centrum.
 3. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 4. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 5. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 6. bodhisattva

  bodhisattva, en blivande buddha.
 7. sofrosyne

  sofrosyne, måttfullhet, besinning, en av de centrala mänskliga dygderna i grekisk filosofi.
 8. gyllene medelvägen

  gyllene medelvägen, begrepp som ytterst går tillbaka på Aristoteles syn på dygden som en medelväg mellan extrema ytterligheter.
 9. kardinaldygder

  kardinaldygder, de viktigaste dygderna.
 10. pashtuner

  pashtuner, pakhtuner, pushtuner, pathaner, folk i Afghanistan och västra Pakistan, uppgående till över 30 miljoner.