1. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 2. moralitet

  moralitet, religiöst skådespel med allegoriska figurer som rollgestalter.
 3. Vergilius

  Vergilius (Publius Vergilius Maro), född 15 oktober 70 f.Kr., död 21 september 19 f.Kr., romersk poet.
 4. Giftas

  Giftas, två novellsamlingar av August Strindberg.

 5. ordspråk

  ordspråk, en form av folklig epigrammatisk sentensdiktning.

 6. natur

  natur är ett komplicerat begrepp; enligt Arthur Lovejoy har ordet och dess avledningar i engelskan åtminstone 66 betydelser.
 7. Hercules

  Hercules, diktverk av Georg Stiernhielm, färdigställt 1643, tryckt 1658.

 8. stoicism

  stoicism, i filosofihistorien en åsiktsriktning inom grekisk och romersk filosofi.
 9. syllogism

  syllogism, logisk slutledning, vanligen bestående av två premisser och en slutsats.
 10. mod

  mod, förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett viktigt mål.