1. kyniker

  kyniker, cyniker, filosof som tillhörde en riktning inom grekisk filosofi vilken enligt traditionen grundades av Sokrates lärjunge Antisthenes men antagligen i huvudsak fick sin prägel av Diogenes från Sinope, kallad ”Kyon”, hunden.
 2. Hávamál

  Hávamál, dikt i den poetiska Eddan.
 3. mod

  mod, förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett viktigt mål.

 4. pashtuner

  pashtuner, pakhtuner, pushtuner, pathaner, folk i Afghanistan och västra Pakistan, uppgående till över 30 miljoner.
 5. Ashoka

  Ashoka, Aśoka, indisk härskare av Mauryadynastin från ca 272 till på 230-talet f.Kr., son till Bindusara.

 6. Beowulf

  Beowulf, den fornengelska litteraturens största och längsta verk, en hjältedikt på 3 182 rader i bevarat manuskript från ca år 1000.
 7. Atlantis

  Atlantis, en ö och ett sagorike vars historia m.m. skildrades av Platon i dialogen ”Timaios”.
 8. arete

  arete, i antikens Grekland ursprungligen beteckning för vilken berömvärd egenskap som helst, t.ex. ett lands bördighet, en hästs snabbhet, en krigares tapperhet.
 9. riddarväsen

  riddarväsen, det adliga system som upprätthölls av riddare, vanligen förknippat med västeuropeisk hög- och senmedeltid.
 10. Envar

  Envar, engelska Everyman, ett allegoriskt skådespel, en s.k. moralitet (morality play), från slutet av 1400-talet, på parrimmad vers.