1. sachsiska dynastin

  sachsiska dynastin, tysk kunga- och kejsarätt 919–1024.
 2. angevinska dynastin

  angevinska dynastin, benämning på den medeltida engelska kungaätten Plantagenet, även kallad Anjou eller Anjou-Plantagenet.
 3. dynastisk

  dynas´tisk adj. ~t ORDLED: dyn-ast-isk
  Svensk ordbok
 4. inka

  inka, quechua-talande indianfolk och förcolumbisk statsbildning i västra Sydamerika; ordet har även använts för dess härskare.
 5. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 6. kinesiska muren

  kinesiska muren, benämning på de vall- och mursystem som genom historien uppförts i norra Kina som skydd mot olika nomadfolk.
 7. chassidism

  chassidism, chasidism, hassidism, hasidism, ett par fromhetsriktningar inom judendomen.
 8. kalif

  kalif. Vid profeten Muhammeds död 632 valdes Abu Bakr som efterträdare till Muhammed, även i politiskt hänseende. Från Abu Bakrs efterföljare Umar ibn al-Khattab (634–644) blev titeln khalīfa rasūl Allāh, ’Guds sändebuds efterföljare/ställföreträdare’, den allmänt vedertagna titeln på ledaren för den islamiska staten.
 9. sasaniderna

  sasaniderna, persisk dynasti som härskade i Iran 226–651 e.Kr.
 10. Habsburg

  Habsburg, dynasti, uppkallad efter sitt stamslott med detta namn i den schweiziska kantonen Aargau, där släkten kan beläggas sedan 1000-talet.