1. inavel

  inavel, korsning mellan närbesläktade individer.
 2. Han

  Han, kinesisk dynasti, den andra i ordningen (efter Qin).

 3. Shang

  Shang, kinesisk dynasti ca 1500–1040 f.Kr., se Kina (Förhistoria).
 4. Habsburg

  Habsburg, dynasti, uppkallad efter sitt stamslott med detta namn i den schweiziska kantonen Aargau, där släkten kan beläggas sedan 1000-talet.
 5. Inaros

  Inaros, libysk furste under 400-talet f.kr., ev. ättling till Egyptens 26:e dynasti, ledare för en revolt mot perserna i Egypten 460 f.Kr.
 6. mykensk kultur

  mykensk kultur, benämning på den sena bronsålderskulturen under den s.k. senhelladiska perioden (ca 1550–1050 f.Kr.) på Greklands centrala fastland med närbelägna öar samt på Peloponnesos.

 7. Ming

  Ming var en kinesisk dynasti 1368–1644.
 8. Folkungaätten

  Folkungaätten, sedan 1600-talet benämning på den dynasti som regerade i Sverige 1250–1363, i Norge 1319–87 och i Danmark 1376–87.
 9. Herodes den store

  Herodes den store, född ca 73 f.Kr., död mars/april 4 f.Kr., judisk kung över Palestina närmast före Jesu födelse.
 10. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).