1. paleologiska dynastin

  paleologiska dynastin, bysantinsk kejsarätt 1259–1453, se Palaiologos.
 2. Tang

  Tang, kinesisk dynasti 618–907.
 3. umayyaddynastin

  umayyaddynastin, umayyaderna, i muslimernas imperium den första egentliga dynastin, som regerade 644–656 och 661–750.
 4. chan

  chan , en meditativ buddhistisk sekt som den indiske missionären Bodhidharma enligt legenden skall ha fört till Kina ca 520 e.Kr.
 5. Djingis khan

  Djingis khan var hövding för mongolerna på 1200-talet.
 6. Song

  Song var en kinesisk dynasti 960–1279 efter Kristus.
 7. Amun

  Amun eller Amon, grekisk form Ammon, huvudguden i det egyptiska Thebe under antiken.
 8. Sverkerska ätten

  Sverkerska ätten, sentida benämning på den dynasti som härstammade från den svenske kungen Sverker d.ä. (död ca 1156) och under några generationer kämpade om den svenska kungavärdigheten med Erik den heliges ättlingar.
 9. Folkungaätten

  Folkungaätten, sedan 1600-talet benämning på den dynasti som regerade i Sverige 1250–1363, i Norge 1319–87 och i Danmark 1376–87.
 10. Abd al-Wadid-dynastin

  Abd al-Wadid-dynastin, ˙Abd al-Wāʻ­did-dynastin, islamisk berberdynasti med huvudstad i Tlemcen, Algeriet.